TRƯỜNG MẦM NON YÊN SƠN

 

TRƯỜNG MẦM NON YÊN SƠN

HƯỚNG TỚI MỘT MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC TOÀN DIỆN ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2

Trường mầm non Yên Sơn được thành lập năm 1962.

Từ năm 1962 đến năm 1989 là trường mẫu giáo xã Yên Sơn.

Từ năm 1989 - 2008 là trường  mầm non Bán công Yên Sơn.

Từ năm 2009 đến nay là trường mầm non Yên Sơn.

Trường mầm non Yên Sơn có 03 điểm trường nằm ở 3 thôn, khoảng cách từ điểm trường chính đến 2 điểm trường phụ từ 1 đến 2 km. Điểm trường chính là khu Sơn Trung thuộc đội 3 thôn Sơn Trung. Điểm phụ 1 là khu trường mầm non Quảng Yên đặt tại giữa thôn Quảng Yên. Điểm phụ 2 là khu trường Ba Nhà  đặt tại giữa thôn thôn Ba Nhà.

Từ năm 1962 đến năm 1989 hầu hết các nhóm lớp đều nằm rải rác trên các xóm dân cư học nhờ các nhà thờ, điếm, miếu với hình thức mỗi xóm 1 nhóm, lớp theo khu dân cư.

Năm 1989 các nhóm trẻ của 3 thôn được tập trung lại thành 3 điểm trường đặt tại 3 thôn.

Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo năm 2009 khu trường Quảng Yên được xây dựng 4 phòng học, năm 2016 được xây dựng thêm 6 phòng học. Năm 2010 khu trường Sơn Trung được xây dựng 12 phòng học. Hiện nay khu Sơn Trung nhà trường đang sử dụng 9 phòng học còn 3 phòng nhà trường sử dụng làm các phòng chức năng. Năm 2016 xây dựng khu hiệu bộ tại khu Sơn Trung. Năm 2011 khu Ba Nhà được quy hoạch và chuyển đến khu vực đội 2 thôn Ba Nhà và được xây dựng 6 phòng học hiện đang sử dụng 5 phòng còn 1 phòng tạm sử dụng là phòng ăn ngủ bán trú cho trẻ.

Được sự quan tâm của Đảng ủy - HĐND - UBND xã, HĐGD và các Ban ngành đoàn thể trong xã luôn giúp đỡ và tạo điều kiện cho trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. Phong trào giáo dục mầm non được ổn định và phát triển cân đối trong toàn xã. Trường hiện có 3 điểm trường  với  tổng số nhóm lớp là 21 trong đó 6 nhóm nhà trẻ, 15 lớp Mẫu giáo.Tổng số trẻ  536:

Cơ sở vật chất: 21 phòng kiên cố. Có tương đối đầy đủ các thiết bị đồ dùng dạy học cho các nhóm lớp theo thông tư 02- BGDĐT, có sân chơi cả 3 khu trường và đồ chơi ngoài trời cho trẻ.

Trong những năm qua nhà trường luôn được lãnh đạo các cấp quan tâm, đầu tư về cơ sở vật chất, đầu tư thiết bị dạy học, trang thiết bị đồ dùng, đồ chơi. Nhà trường đã làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, được cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội quan tâm hỗ trợ đầu tư. nhà trường đã có  một vườn rau sạch phục vụ cho bếp ăn . Tập thể Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường luôn đoàn kết tập trung sức lực, trí tuệ xây dựng nhà trường để đạt được những thành tích cao. Nhiều năm liền nhà trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp Huyện, Trong các phong trào thi đua trường luôn tích cực và được đánh giá cao như: Phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tich cực” phong trào “thi đua hai tốt”…

Tổng số CB, GV, NV  năm học 2020 - 2021 hiện có: 61 người.

Trong đó:  CBQL: 3 người

Trình độ chuyên môn:  BGH: Đại học: 3 đạt trên chuẩn 100%

- Giáo viên:   Tổng 42 người ( 1 đ/c hợp đồng trường)

                        Đại học: 35 đ/c đạt 83,3%

                        Cao đẳng: 3 đ/c đạt 7,2%

                       Trung cấp: 4 đ/c đạt 9,5%

- Nhân viên:   Gồm16 người

                       Đại học: 1 đạt 6,2%

                       Cao đẳng: 9 đạt 56,2%

                       Trung cấp: 2 đạt 12,5%

                       Sơ cấp(Bảo vệ): 4 đạt  25%

Tỷ lệ giáo viên 42/21 nhóm, lớp: 2 GV/1 nhóm, lớp.

- Số lượng CBQL có trình độ trung cấp lý luận chính trị: 03 người

-Số lượng giáo viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị: 01 người

 Năm 2014 nhà trường đã được công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Năm 2016 nhà trường được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.